Inlägg

418 Framåt, framåt går ett tåg

Bild
  1. Framåt, framåt går ett tåg, växande som havets våg: genom djungler och savanner Afrika bär skaror fram, Jesu kärlek dem har vunnit, dragit dem till korsets stam. 2. Framåt, framåt går ett tåg, växande som havets våg: se, från Indien och Kina går av människor en flod till hans kärleks hav, det djupa, till försoning i hans blod. 3. Framåt, framåt går ett tåg växande som havets våg: Mellanösterns morgonländer liksom kvällens Västerland ser på nytt hur folk sej lämnar i hans kärleksfulla hand. 4. Framåt, framåt går ett tåg, växande som havets våg: folk från midnattsljusa vidder och från fjärran, isig pol, byter hjärtats långa vinter mot hans kärleks sommarsol. 5. Framåt, framåt går ett tåg växande som havets våg, för att alla en gång mötas där i ljuset vid Guds tron - vilket jubel, vilket möte, vilken salig lovsångs ton! Text: Jacob Wakefield McGill, sv övers och bearb A.H. Musik: James Ward

419 Hen over jord et pilgrimstog

Bild
1. Hen over jord et pilgrimstog  så stille skrider frem.  Dets sang på alle jordens språk  lovpriser himlens hjem.  Blant alle jordens folkeslag  det reiser korsets røde flagg.  Tross hat og bål, tross spott og sår,  det stille fremad går.  2. Fra slekt til slekt det langsomt skred igjennom tiden frem.  Dets sang var Jesu kjærlighet,  dets lengsel fredens hjem.  Med verdens tornekrans det gikk,  med freidig hjerte, løftet blikk,  igjennom verdens tåredal  mot himlens stjernesal.  3. Hist fra Judeas palmestrand  gikk toget ut en gang.  I Davidssønnens fagre land  fikk først dets harpe klang.  Og siden stille over jord  det går mot himlens englekor.  Med smil i gråt det vandrer frem  mot himlens lyse hjem. Text: Johan Halmrast (NoS 270) Musik: Egil Hovland

420 Vi vill inte, vi vill inte, vi vill inte lämna Jerusalem

Bild
Text: Göran Widmark Musik: Lars Åke Lundberg

421 Så långt som havets bölja går

Bild
1. Så långt som havets bölja går, så vitt sej solen tänder, varhelst ett mänskohjärta slår, till alla folk och länder skall Ordets ljud med fridens bud om Kristi rike föras och Hosianna höras. 2. Hans ära stråla skall så ren kring Jafets berg och lunder. Sems hyddor skall få se hans sken, Hams barn skall se hans under. All jordens rund av hans förbund skall sist bli helt omsluten, av nåden övergjuten. 3. För denne konungs himlaglans förbleknar jordens glitter. Vad är all storhet emot hans, där på sin tron han sitter? All kungaprakt, all furstemakt skall honom lydnad visa, hans herradöme prisa. 4. Han inför Gud rättfärdighet åt hela världen vunnit, och frid av hans barmhärtighet hans folk i tron har funnit. För Jesu skull Gud kärleksfull oss möter när och fjärran. All världen prise Herran! Text:  Carl Wilhelm Skarstedt , bearb. Musik:  Severus Gastorius      

422 Tillkomme ditt rike

Bild
1. Tillkomme ditt rike, o Herre, vår Gud, tillkomme ditt rike på jorden. Sänd ut dina vittnen med frälsningens bud, sänd ut dem till södern och norden //: att kalla och bjuda all världen. :// 2. Var själv deras starkhet, med kraft dem bekläd och lär dem att uthålligt strida, att utså i hoppet den himmelska säd och växten i tålamod bida //: av dig som allena den giver :// 3. Du lovat i ordet en vildmarkens vår, då öknen skall stå som en lilja. Vi väntar därefter vart gryende år, och är det din nådiga vilja //: låt, Jesus, den tiden snart komma :// 4. Så kastar vi alla bekymmer på dig, du lovat för allting att sörja. Gå med oss på livets och sanningens stig, att mitt under striden vi börjar //: dig tacka och lova för segern :// Text (SvPs100): Lina Sandell-Berg, ngt bearb. Musik: Gunnar Wennerberg 

423 Send ut, o Jesus kjaere

424 Viden om jord

425 Skörden är stor i Guds rike

426 Hörer du ej Jesu stemme