Inlägg

481 Vem är skaran som syns glimma

Bild
1. Vem är skaran, som syns glimma
skönt i livets morgontimma
där på Sions sälla höjd?
Det är Lammets förstlingsskara,
som från jordens nöd och fara
går till himmelrikets fröjd.

2. Trogen genom jordens öden
här hon följde in i döden
Lammets blodbestänkta spår.
Nu hon får i himlen stanna,
Faderns namn på varje panna
i en evig klarhet står.

3. Vilken strålglans, vilka toner
som går ner från himlens troner
över bergets ljusa kam!
Harpor klingar, orglar brusar,
sånger dånar, vingar susar
kring det heliga Guds Lamm.

4. Vad är det för sång, som brusar
likt en flod och sinnet tjusar
med de helga toners fröjd?
O det är den nya sången,
som, ur frälsta hjärtan gången,
fyller alla himlars höjd.

5. Herre, lös och stäm min tunga,
så att också jag kan sjunga
i förklaring denna sång!
Ge min själ den vita dräkten,
då den stora morgonväkten
bryter fram i glans en gång! 


Text: C Boberg
Musik: A Sandborg-Waesterberg 

482 Å tenk når engang samles skal

Bild
1. Å, tenk når engang samles skal 
de frelstes menighet 
av alle folkeslekters tall 
//: i himlens herlighet! : //  

2. Å, tenk når Herrens vitnehær, 
hans tjenere på jord, 
de millioner møter der 
//: som hørte deres ord! :// 

3. Å, tenk dog hvilken jubellyd, 
en strøm av kjærlighet! 
Tenk hvilken takk og pris og fryd
//: og salighet og fred! ://  

4. O Gud, hvor er din nåde stor! 
Oss alle til deg drag, 
at vi må stå blant frelstes kor 
//: på denne høytidsdag! ://

Text: W A Wexels (NoS 684)
Musik: N Herman

483 En herrdag i höjden

Bild
1. En herrdag i höjden är vorden besluten
av Konungen uti det himmelska land,
att han skall hitkomma med mång sinom tusen
och kalla till doms både kvinna och man,
med änglarnas röst,
de trogna till tröst,
men svidande styng i de otrognas bröst.

2. Ack, mildaste Jesus, föröka oss trona,
att vi må beredda och vakande stå,
att vi ej bortmista vår salighets krona,
och att vi din nåd ej förlustiga gå.
O räck oss din hand,
vår Frälsareman,
och för oss till himlens lycksaliga land.


Text: Gammal nordisk sång, i svenskt tryck 1718 Musik: Svensk folkmelodi, ur musiktidningen Zion 1869 i sättning av Jacob Axel Josephson
Denna psalm är skriven av okänd författare och hade från början sex strofer, av vilka den första och den sista finns med i psalmboken. Förutom i trycket från 1718 förekommer den i ett skillingtryck från Gävle 1783 med titeln "Trenne öfwer måtten Wackra och upbyggeliga sånger."
Ja, vacker och uppbygglig är nog denna psalm. Men samtidigt oerhört allvarlig. Det gamla "domssöndagspe…

484 Han kommer, vår Jesus, välsignade tröst

1. Han kommer, vår Jesus, välsignade tröst!
Den saliga dagen är nära,
då vi skall få höra hans ljuvliga röst
och skåda hans anlete klara.
Se, brudgummen kommer! O sov ej, o brud!
Tänd lampan och skynda att möta din Gud!
Så bjuder den manande rösten.

2. Minuterna ilar, se, skuggorna flyr,
snart natten den långa skall ändas.
Det ljusnar i fjärran, se, morgonen gryr,
den eviga dagen snart randas.
Se, brudgummen kommer! O sov ej, o brud!
Tänd lampan och skynda att möta din Gud!
Så bjuder den manande rösten.

3. Ja kom, Herre Jesus, kom snart som du sagt!
Din ankomst med fröjd vi förbidar!
Kom snart att förstöra all fiendens makt,
att ensam på jorden regera!
Välkommen, välkommen, vår konung och Gud!
Välkommen, välkommen att hämta din brud
till dig i den eviga glädjen!

Text: J Blomqvist
Musik: J Blomqvist

485 Jeg løfter opp til Gud min sang

Bild
1. Jeg løfter opp til Gud min sang 
ennu en gang 
fra disse jordens daler. 
Vår Herre Krist han henter meg 
snart hjem til seg 
i himlens høye saler. 
Som lynet far, 
han kommer snar, 
da skal hans pris 
på annet vis 
de Guds basuner tale.

2. Når min forløsning stunder til, 
jeg gledes vil 
og løfter opp mitt hode. 
Da løses jeg, da går jeg inn 
til vennen min, 
Gud være evig lovet! 
Da reises av 
den mørke grav 
det som var sådd med sukk og gråt, 
da er den søvn utsovet! 

3. Når fikentreet skyter blad, 
jeg er så glad, 
da vet jeg det blir sommer. 
Når himmerikets blomster gror, 
for visst jeg tror 
Guds rike snarlig kommer! 
Hans brud jeg er, 
hans ring jeg bær, 
har lampen tent og hjertet vendt 
til ham, alle verdens dommer. 

4. En himmel ny så vel som jord, 
det er hans ord, 
da skapes til hans ære. 
Se, Herrens bolig blant oss er, 
han er oss nær, 
og vi hans folk skal være. 
La verden så 
til grunne gå, 
Guds ord består 
om alt forgår, 
den bro skal bruden bære!  

5. Gud skal da tørre av mitt kinn 
hver tåre min. 
Der ing…

486 Nattens skuggor sakta viker

Bild
1. Nattens skuggor sakta viker,
morgonstjärnan ljuvligt ler, snart den sälla dagen randas, och dess sol går aldrig ner. Herren kommer, Herren kommer, slut är då all jordens strid. Bruden siras, bröllop firas i en evig fröjd och frid.
2. Vilket jubel inför tronen när de frälsta där en gång efter tidens vedermöda stämmer upp sin segersång! Herren kommer...
3. Herre Jesus, håll mig redo till ditt möte varje stund! Sen må jord och himmel falla, fast består min sällhetsgrund. Herren kommer...
Text: N Frykman (SvPs 318)
Melodi: J McGranahan

487 Nu upp och håll er vakna

Bild
Alt. koral:


1. Nu upp och håll er vakna 
med tända lampors sken, 
för Gud vill ingen sakna 
och timmen den är sen. 
Ur öppnade gemaken 
vår Brudgum härlig går. 
Må var och en stå vaken 
när midnattstimmen slår. 

2. Med olja stärk er låga, 
så att den lyser väl. 
Betänk er frälsningsfråga,
bered er kropp och själ. 
Hör väktarropen ljunga: 
Han kommer till sin brud!
Upp att hans ära sjunga 
med helga sångers ljud! 

3. Ni visa jungfrur alla, 
gå fram er stilla gång;
snart Herren vill er kalla 
ur världens nöd och tvång. 
Vårt hopp ska han uppfylla, 
ett bröllop tillrett är. 
Så låt oss honom hylla, 
snart är han hos oss här. 

4. Så ila till hans möte, 
du Sions folk, med lust 
och jubla vid hans sköte 
och glöm all sorg och pust. 
Vår glädjes dag upprinner,
och Kristi brud, som här
med trohet övervinner 
ska bära kronan där. 

5. O Jesus, du vår längtan, 
snart ur din borg bryt opp!
O sol, vårt hjärtas trängtan, 
fullborda snart ditt lopp! 
Vårt huvud, våra händer 
vi lyfter upp i frid 
och gläds åt att du sänder 
snart vår för…

488 Sions vekter hever røsten

Bild
1.Sions vekter hever røsten: 
Våkn opp! Det blinker lyn i østen, 
våkn opp, Guds stad, Jerusalem! 
Midnatts mulm deg ruger over, 
men Herrens time slår – hvem sover? 
Kom, kloke jomfruer, kom frem! 
Se, Herren kommer ned, 
stå opp, ta lampen med, 
la den brenne! 
På Jesu bud 
stå opp, o brud! 
Han fører deg hjem til din Gud.

2. Sion vekterropet hører, 
en himmelsk glede hjertet rører, 
hun våkner og står freidig opp. 
Herren kommer, stor og prektig, 
av nåde sterk, av sannhet mektig, 
nå rinner hennes time opp! 
Å kom, du krone skjønn, 
min Jesus, du Guds Sønn! 
Hosianna! 
Å salighet 
som er beredt 
for oss hos deg i evighet!

3. Ære være deg, du høye! 
Å, Gud, hva ser, hva ser mitt øye! 
Rundt om din trone englerad! 
Lyset er så klart der inne, 
hver Jesu venn vi der skal finne 
så engleren og engleglad! 
Hva intet øye så, 
hva tanken ei kan nå, 
der vi skuer. 
Du jord, farvel! 
Stig høyt, min sjel! 
Følg Jesus inn til gledens vell!

Text och musik: Philipp Nicolai (NoS 506)

489 Den signade dag

Bild
Här sjunger Alice Babs textvarianten från Wallinska psalmboken till en dalakoral i Gagnefs kyrka (är melodin från Gagnef tro?):


Här sjungs den nuvarande psalmtexten på en dalakoral från okänd socken (kommentera gärna, ni som vet vilken!):Här följer varianten från Piteå (Öjebyn):Och här (äntligen!) psalmbokens koral:


1. Den signade dag som vi nu här ser 
från himmelen ned till oss komma, 
den blive oss säll, den låte sig te 
oss allom till glädje och fromma. 
Ja, Herren den högste oss alla i dag 
för synder och sorger bevare.

2. Den signade dag, den signade tid 
var morgon jag månde betänka, 
då frälsningens sol så härlig och blid 
rann upp för all världen att blänka 
och herdarna hörde Guds änglar i skyn 
som sjöng om att dagen var kommen. 

3. Det heliga kors vår Herre själv bar 
med synderna, världens och mina, 
jag sätter mot satan till värn och försvar, 
förtröstar på Frälsarens pina. 
Det blod som på korset till bot för oss rann 
har utplånat synderna mina. 

4. Om än varje träd och gräs på vår mark…