Inlägg

474 I himmelen, i himmelen

Bild
Alt. koral:1. I himmelen, i himmelen,
där Herren Gud själv bor, hur härlig bliver sällheten, hur outsägligt stor! Där ansikte mot ansikte jag evigt, evigt Gud får se, se Herren Sebaot.
2. I himmelen, i himmelen, vad klarhet, hög och ren! Ej själva solen liknar den uti sitt middagssken. Den sol som aldrig nedergår och evigt oförmörkad står är Herren Sebaot.

3. I himmelen, i himmelen, vad sälla utan tal! Av änglarna och helgonen vad glans i ärans sal. Min själ skall bliva dessa lik, av evighetens skatter rik, hos Herren Sebaot.
4. I himmelen, i himmelen man inga tårar ser. Ej döden, ej förgängelsen där skola härja mer. Där skänkes fröjd och härlighet och frid och oförgänglighet av Herren Sebaot.

5. I himmelen, i himmelen en sällhet du berett, som intet öra hörde än och intet öga sett, ej njuten av ett dödligt bröst, ej sjungen av en dödligs röst, o Herre Sebaot.

6. I himmelen, i himmelen själv alla väsens Far med Sonen och Hugsvalaren en evig boning har. Ett trefalt helig sjunges där, då him…

475 I hoppet sig min frälsta själ förnöjer

Bild
1. I hoppet sig min frälsta själ
förnöjer,
i tron jag till ett evigt väl
mig höjer,
ty jag betänker
att dödens länker
har Kristus brutit och mig livet skänker.

2. Med honom salighetens stig
jag funnit,
och himlaarvet han åt mig
har vunnit.
När jag insomnar
han mig omfamnar,
och på hans armar jag i himlen hamnar.

3. Som fågelen vid ljusan dag
sig gläder,
så glad i ljusets rike jag
inträder.
Vid änglasången
och harpoklangen
jag skådar evighetens dag uppgången.

4. Och högre, klarare än gull,
än solen,
min själ skall skina ärofull
för stolen.
Den gode Guden
iklär mig skruden,
som själv han lovat åt den kära bruden.

5. En evig, oförgänglig fröjd
det bliver,
som fridens Gud i himlens höjd
mig giver,
där Jesu vänner
med palm i händer
lovsjunga Lammet, som de sina känner.

6. Ack, att jag dit ur sorg och strid
må komma,
där Gud församlar i sin frid
de fromma!
Min Jesus vände
snart mitt elände
i fröjd och salighet förutan ände.

7. Beredd håll mig, o Jesus Krist,
att vänta
din ljuva ankomst, när du sist
vill hämta
ur tåredalen,
från jordekva…

476 Min Frälsare lever, jag vet att han lever

Bild
Text: B G Hallqvist
Musik: L Moberg

477 Upp du min själ och sjung / Nyt ylös, sieluni

Bild
1. Nyt ylös, sieluni, 
mullasta nouse tästä, 
jo riennä eteen taivaan valtaistuimen! 
Ja vaikkei silmäni 
valoa Herran kestä, 
luo Jumalan ja Karitsan käy riemuiten. 
Iäiseen iloon 
ja juhlaan jaloon 
Karitsan suuriin häihin olet kutsuttu. 
Armosta Jumalan 
saat taivaan kunnian, 
aarteesi kauniin, perintösi ikuisen. 
Siis taivaan juhlaan kiiruhda jo kiittäen. 

2. Saan kerran herätä 
Herrani kaltaisena, 
saan kirkastetuin silmin nähdä Jumalan. 
En enää ikänä 
vaikerra janoisena, 
kun häissä valmis morsian on Karitsan. 
Saan kruunun siellä 
ja puvun vielä, 
tuon pyhäin vaatteen, Kristuksen vanhurskauden.
Saan syntisyyteni, 
syyn kyyneleihini, 
pois heittää, vaihtaa kunniaan ja pyhyyteen 
ja kyyneleni kiitosvirteen iäiseen. 

3. Kun täällä puolittain 
silmillä hämärillä 
saan Herraa kaukaa katsella jo riemuiten, 
kun taivaan ihanain 
äänien sävelillä 
jo täällä voimaa on - oi päivää Kristuksen!
Hetkeni täyttää, 
voimansa näyttää 
jo täällä taivaan ihmeellinen rakkaus. 
Vaan milloin aavistan 
sen juhlan korkean, 
kun uutta vi…

478 De kommer från öst och väst

Bild
1. De kommer från öst och väst,
de kommer från syd och nord, 
att sitta till bords
med Jesus en gång
och höra hans välkomstord,
att honom förklarad se
och skåda hans härlighet,
taga del i sång och spel
en salig evighet.
De kommer från stormigt hav,
de kommer från törnestig,
de kommer från berg,
de kommer från dal,
de kommer, o Gud, till dig,
att klädas i bröllopsskrud
och möta sin brudgum skön,
Kristus, som på korsets stam
dem vann som segerlön.

2. Där samlas en skara stor,
förlösta från jordens tvång,
ej mer någon synd,
ej mer någon död,
ej mer någon natt så lång.
Det gamla förgånget är,
se, allting har blivit nytt!
Evigt jubel råda skall,
ty sorg och suckan flytt.
De kommer från stormigt hav...

3. Se, himmelens pärleport
är öppen för var och en.
Ja, plats är beredd
därhemma för dej
och Jesus dej kallar än.
De kära som gått förut,
de väntar oss dagen lång.
Änglarna på harpor slår
och sjunger välkomstsång.
De kommer från stormigt hav...

Text: A Sandbergh

479 Den store, hvide flok vi se

Bild
Alt. koral (Grieg):1. Den store hvide flok vi se 
som tusind bjerge fuld af sne, 
med skov omkring 
af palmesving, 
for tronen, hvo er de? 
Det er den helteskare, som 
af hin den store trængsel kom 
og har sig to't 
i Lammets blod 
til Himlens helligdom! 
Dér holder de nu kirkegang 
med uophørlig jubelklang 
i høje kor, 
hvor Gud han bor 
blandt alle engles sang. 

2.  Her gik de under stor foragt, 
men se dem nu i deres pragt 
for tronen stå 
med kroner på 
i Himlens præstedragt! 
Sandt er det, i så mangen nød 
tit tårestrøm på kinder flød, 
men Gud har dem, 
straks de kom hjem, 
aftørret på sit skød.
Nu holder de, hvor liv er bedst, 
hos ham en evig løvsals-fest, 
og Lammet selv 
ved livets elv 
er både vært og gæst. 

3.  Til lykke, kæmpesamling, ja, 
o, tusindfold til lykke da, 
at du var her 
så tro især 
og slap så vel herfra! 
Du har foragtet verdens trøst, 
så lev nu evig vel, og høst, 
hvad du har så't 
med suk og gråd, 
i tusind engles lyst! 
Opløft din røst, slå palme-takt, 
og syng af Himmel-kraft og magt: 

480 Det går en väg mot framtiden

Bild
Text och musik: U Ringbäck

481 Vem är skaran som syns glimma

Bild
1. Vem är skaran, som syns glimma
skönt i livets morgontimma
där på Sions sälla höjd?
Det är Lammets förstlingsskara,
som från jordens nöd och fara
går till himmelrikets fröjd.

2. Trogen genom jordens öden
här hon följde in i döden
Lammets blodbestänkta spår.
Nu hon får i himlen stanna,
Faderns namn på varje panna
i en evig klarhet står.

3. Vilken strålglans, vilka toner
som går ner från himlens troner
över bergets ljusa kam!
Harpor klingar, orglar brusar,
sånger dånar, vingar susar
kring det heliga Guds Lamm.

4. Vad är det för sång, som brusar
likt en flod och sinnet tjusar
med de helga toners fröjd?
O det är den nya sången,
som, ur frälsta hjärtan gången,
fyller alla himlars höjd.

5. Herre, lös och stäm min tunga,
så att också jag kan sjunga
i förklaring denna sång!
Ge min själ den vita dräkten,
då den stora morgonväkten
bryter fram i glans en gång! 


Text: C Boberg
Musik: A Sandborg-Waesterberg 

482 Å tenk når engang samles skal

Bild
1. Å, tenk når engang samles skal 
de frelstes menighet 
av alle folkeslekters tall 
//: i himlens herlighet! : //  

2. Å, tenk når Herrens vitnehær, 
hans tjenere på jord, 
de millioner møter der 
//: som hørte deres ord! :// 

3. Å, tenk dog hvilken jubellyd, 
en strøm av kjærlighet! 
Tenk hvilken takk og pris og fryd
//: og salighet og fred! ://  

4. O Gud, hvor er din nåde stor! 
Oss alle til deg drag, 
at vi må stå blant frelstes kor 
//: på denne høytidsdag! ://

Text: W A Wexels (NoS 684)
Musik: N Herman

483 En herrdag i höjden

Bild
1. En herrdag i höjden är vorden besluten
av Konungen uti det himmelska land,
att han skall hitkomma med mång sinom tusen
och kalla till doms både kvinna och man,
med änglarnas röst,
de trogna till tröst,
men svidande styng i de otrognas bröst.

2. Ack, mildaste Jesus, föröka oss trona,
att vi må beredda och vakande stå,
att vi ej bortmista vår salighets krona,
och att vi din nåd ej förlustiga gå.
O räck oss din hand,
vår Frälsareman,
och för oss till himlens lycksaliga land.


Text: Gammal nordisk sång, i svenskt tryck 1718 (SvPs 315) Musik: Svensk folkmelodi, ur musiktidningen Zion 1869 i sättning av Jacob Axel Josephson